AKSM, z. s. - na úvodní stránku


Celostátní setkání animátorů 15. – 21. 8. 2010

Pořadatel

Celostátní setkání animátorů v Kroměříži 2010 pořádá Sekce pro mládež České biskupské konference a Asociace křesťanských sdružení mládeže, o. s., ve spolupráci s dalšími občanskými sdruženími, hnutími a řády.

O celostátním setkání animátorů

Smyslem akce je formace, vzdělání a vyškolení mladých lidí, kteří pracují jako dobrovolníci ve farnostech, školách a zařízeních pro volnočasové aktivity ap. s dětmi a mládeží nebo se na tuto službu připravují.

Týdenní program je zaměřen na rozvoj osobnosti animátorů, a posílení jejich komunikativních, sociálních a pracovních kompetencí. Nabízí vzdělávací aktivity od hledání odpovědí na otázky duchovního života až po metodiky práce s dětmi a mládeží.

Setkání má následně dopad na smysluplné využití volného času dětí a mládeže, má tedy preventivní účinek.

Motto setkání

"Mistře dobrý, co musím dělat, abych dostal věčný život?" (Mk 10,17)

Záštita

Nad setkáním převzal záštitu Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a
Ing. Mgr. Jindřich Ondruš, náměstek hejtmana Zlínského kraje.

Účastníci setkání

Dobrovolní vedoucí skupin dětí a mládeže

Předpokládaný počet účastníků: 700

Předpokládaný věk účastníků: 16 - 30 let.

Místo setkání

Jako místo setkání byla vybrána Kroměříž.

Pro výběr místa byla důležitá nejen dostupnost prostředky hromadné dopravy (vlaky, autobusy), ale i dostatečné ubytovací kapacity pro tak velký počet účastníků - je zde internát hotelové školy s dostatečnou kapacitou (600 lůžek), dále sály, místnosti pro práci ve skupinách, sportoviště apod.

Z programu setkání

 • společné přednášky pro celé plénum,
 • tématické přednášky pro menší skupiny z oblasti kultury, psychologie, spirituality,
 • diskusní skupiny,
 • workshopy, semináře,
 • kulturní a sportovní program,
 • společné bohoslužby a modlitby.

V programu se počítá také se sociálním programem "Den pro město" – brigádou pro město a s návštěvou domovů důchodců a domů sociální péče, pro které účastníci vytvoří kulturní program.

Hlavní cíl

Vyškolit vedoucí skupin mládeže a dětí, a to v nejrůznějších oblastech či problematikách jejich práce.

Dílčí cíle:

 • zlepšit jejich dovednosti a připravenost k této práci,
 • vytvořit možnost k předávání zkušeností a ke vzájemným diskusím,
 • možnost navázat kontakty s animátory z jiných obcí a měst s následným rozvinutím družebních kontaktů mezi dětmi a mládeží.

Proč celostátní setkání:

 • je možné nabídnout bohatší program více lidem,
 • větší možnost výběru seminářů podle potřeb jednoho každého,
 • setkají se animátoři z celé republiky = možnost větší výměny zkušeností a navázání spolupráce,
 • je vyvrcholením péče o animátory.