AKSM, z. s. - na úvodní stránku


Mladí delegáti z jednotlivých diecézí, hnutí, řeholí a občanských sdružení a jejich biskupové se sešli 18. - 21. 4. 2002 ve Žďáře nad Sázavou na 2. ročníku Fóra mládeže, které bylo přípravou na 3. celostátní setkání mládeže, jež se uskutečnilo v srpnu tamtéž.

Každé dva roky se z podnětu papeže Jana Pavla II. konají oslavy Dne mládeže na celosvětové úrovni. Těmto setkáním předcházejí mezinárodní fóra mládeže, na kterých se setkávají mladí delegáti z celého světa. Česká republika uspořádala poprvé podobné fórum na národní úrovni v květnu 1999, v rámci 2. celostátního setkání mládeže na Svaté Hoře u Příbrami.

Fóra mládeže se zúčastnilo 110 delegátů z celé České republiky, zastupujích jak práci na úrovni diecézí, tak i činnost hnutí, řeholí, komunit a občanských sdružení, a také 30 pozorovatelů.

V rámci této události proběhla 19. 4. tisková konference v budově Kolpingova díla. Hosty byli biskupdelegát České biskupské konference (ČBK) pro mládež českobudějovický biskup-koadjutor Jiří Paďour, starosta města Žďár nad Sázavou Mgr. Jaromír Brychta, ředitel Sekce pro mládež ČBK P. Jan Balík a jedna z účastnic Fóra Markéta Havlíčková. Přítomní novináři měli možnost seznámit se nejen s dosavadním průběhem fóra, ale i s připravovaným 3. celostátním setkáním mládeže.

Těžištěm fóra byly rozhovory mladých lidí ve skupinách na témata úzce se dotýkající církve a společnosti, stejně jako rozhovory se sedmi přítomnými biskupy.

Z diskusí vyplynuly mj. konkrétní podněty určené vrstevníkům, biskupům, kněžím, pro jednání plenárního sněmu a médiím. Mladí lidé se chtějí aktivně zapojit do života farností i nadfarnostních iniciativ a podporovat kněze. Žádají, aby jim byla sdělována pravda, i když je náročná. Chtějí se angažovat v médiích a přenášet do nich křesťanské hodnoty. Od církve očekávají větší komunikaci, ochotu ke změnám, přijetí a vytvoření skutečného domova.

Sympatickým gestem bylo přijetí většiny účastníků fóra v 55 rodinách města Žďár nad Sázavou.

Závěry fóra pomohly prezentovat život mladých lidí naší církve na X. Evropském sympoziu biskupů, které se konalo ve dnech 24. - 28. 4. 2002 v Římě. Českou republiku tam zastupovali: předseda ČBK olomoucký arcibiskup Jan Graubner, českobudějovický biskup-koadjutor Jiří Paďour, ostravsko-opavský biskup František Lobkowicz, P. Miroslav Šimáček a Kateřina Kubíčková. Všichni výše zmínění byli přítomni i na 2. celostátním fóru mládeže ve Žďáru nad Sázavou.

Další informace: SiGNÁLY.cz