AKSM, z. s. - na úvodní stránku


Slova z Lukášova evangelia Zajeď na hlubinu, převzatá z apoštolského listu Jana Pavla II.: "Novo Millenio Ineunte", byla mottem Celostátní setkání animátorů od 17. do 23. srpna v Třešti.

Animátory jsou mladí aktivní lidé, kteří ve svých farnostech, domovech, děkanátech, vikariátech a diecézích pracují nebo chtějí pracovat s dětmi a se svými vrstevníky. Slovo animovat vysvětluje slovník jako získávat; získat zájem někoho o něco. Animátoři by tedy měli být těmi, kteří přinášejí "dech" a "šťávu" tam, kde žijí a pracují. Do Třeště se sjeli proto, aby načerpali nové inspirace, síly, povzbuzení, a aby prohloubili a rozšířili okruhy svých znalostí v tom, co jim může být pomocí pro jejich práci. Celý týden byl proto formací a odpočinkem zároveň.

Setkání animátorů se zúčastnilo na 460 mladých lidí z celé České republiky. Z toho se jich více než 90 podílelo na samotných přípravách. Náplní pracovních skupin před setkáním i v jeho průběhu bylo zajištění programu, režie, výzdoby, ubytování, přednášejících, hlavní recepce, stravování, zdravotnické práce, liturgie, sportu, technických záležitostí, tiskové práce, hudby a zpěvu… Veškeré dění proběhlo v areálu SOŠ, SOU, OU a PrŠ Třešť. Většina účastníků byla ubytována v Domově mládeže patřícímu škole. Patří ale veliké poděkování všem farníkům, kteří přijali a ubytovali několik desítek mladých lidí ve svých rodinách! A také těm, kteří pro mladé pekli a vybrali finanční částku 25.000 Kč na náklady spojené se setkáním!

Program týdne měl odpočinkově formační charakter. Každý den byl zahájen modlitbou a zamyšlením nad větou z Písma, která provázela animátory v průběhu dne. Z kraje týdne měl ranní přednášky českobudějovický biskup Jiří Paďour - jejich tématem bylo prohloubení znalosti Bible - Starého i Nového zákona. V druhé části týdne měl slovo v ranní půlhodince světící biskup pražský Karel Herbst na téma víry, lásky, pomoci a Boží vůle. V malých dopoledních skupinkách se pak animátoři setkali, aby mohli uvažovat nad tím, co slyšeli a nad tím, co je trápí nebo jim přináší radost.

Odpoledne patřilo téměř vždy diskusím na odborná témata. Animátoři si mohli vybrat z celkem 50 přednášek, na které byli pozváni odborníci z nejrůznějších oblastí. Přednášejícími při těchto skupinkách byli například Mudr. Petr Hach, Ing. Tomáš Kvapil, Katharina von Schnurbein, Prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc. a mnozí další. S mladými diskutovali také naši biskupové a kněží. Největšímu zájmu se těšila témata týkající se metodiky práce s mládeží, mezilidských vztahů, partnerství a vlastní identity. Diskuse se zabývaly také otázkami politickými, společenskými, etickými, lékařskými nebo práce v médiích.

Příležitostí k odpočinku byl ve volném čase například sport. Město Telč, Třešť, hrad Roštejn nebo prameny řeky Dyje se staly cílem středečních výletů po okolí. Společné večery byly většinou zábavného charakteru. V pondělí se díky průtrži mračen konal přesunul táborák do sálu. Ve středu byli hosty setkání členové slovenského Tanečního divadla ATak, na jehož představení přišlo i několik desítek lidí z Třeště. Čtvrteční večer v duchu umění a zábavy si připravili mladí animátoři sami, kdežto páteční večer patřil modlitbě a adoraci.

Společným mším svatým, kterých se účastnili i místní lidé, předsedal vždy jeden z našich biskupů. Postupně jich do Třeště zavítalo celkem 11 (průměrně 1,83 biskupa na den). Setkání animátorů se zúčastnilo také 7 hostů ze Slovenska a 3 z Ruska.

Poslední akce tohoto druhu se odehrála před pěti lety ve Světlé nad Sázavou. Ta příští se plánuje někdy na rok 2006 nebo 2007.

Velké poděkování patří nejen všem, kdo se podíleli na přípravě a průběhu celého setkání, ale také těm kdo nám jakkoli přispěli, ať už finančně nebo hmotnými dary, zvláště jsme byli vděčni za nespočetné množství buchet a koláčů od dobrých lidí z farností Třešť, Telč, Dačice, Kněžice a z jihlavských farností.