AKSM, z. s. - na úvodní stránku


Světové dny mládeže – World Youth Day (WYD) Sydney

Ve dnech 15. – 20. 7. 2008 probíhaly XXIII. Světové dny mládeže (WYD) v australském Sydney. Z České republiky se na tuto dlouhou a náročnou pouť vypravilo 220 mladých včetně dvou biskupů, Jiřího Paďoura a Pavla Posáda. Hlavnímu programu WYD předcházel program v australských diecézích. Česká skupina přiletěla ve třech termínech do diecéze Melbourne, kde česká skupina prožila takzvaný předprogram WJT – Dny v diecézi. Byla rozdělena do třech farností, kde byli účastníci ubytováni v rodinách, které nás přátelsky a ochotně přijaly do svých domovů.

Mladí Češi podnikli poznávací výlety v okolí Melbourne, navštívili také pravou australskou farmu, někteří byli na celodenním výletě na Velké pobřežní cestě – Great Ocean Road.

Dne 10. 7. byl oficiálně zahájen program Dnů v diecézi. Každý den si mohli vybrat z pestré nabídky modliteb, koncertů, poutí, workshopů a jiných aktivit. Největší "akcí", společnou pro všechny poutníky, kteří se účastnili programů Dnů v diecézi Melbourne, byla slavnostní mše svatá na stadioně Telstra Dome, kterou slavili společně s místním arcibiskupem a ostatními čtyřiceti tisíci poutníky ze všech částí světa. Dne 12. 7. čeští poutníci navštívili českou krajanskou komunitu zvanou „Šumava“, kde se setkali s otcem Aurelem Hrdinou, českým kapucínem, který žije v Austrálii již před 50 let, a samozřejmě s Čechy, kteří emigrovali před 20-40 lety. Toto společné setkání bylo velmi příjemné, přátelské a povzbuzující, nejen pro české krajany.

Neděli 13. 7. strávili ve farnostech, ve kterých byli ubytováni. Ráno společně slavili mši svatou a po ní následoval program zajišťovaný místními farnostmi, a tak mohli vidět vystoupení původních obyvatel Austrálie – aboriginské tance anebo si vybrat z široké nabídky různých workshopů. Celé setkání bylo zakončeno obědem. V pondělí 14. 7. všichni přejeli autobusy z Melbourne do Sydney, hlavního dějiště Světových dnů mládeže (WYD).

V Sydney většina bydlela na školách, někteří i v rodinách. Od 15. 7. probíhal v Sydney program Světových dnů mládeže. Poprvé se společně setkali s ostatními poutníky na zahajovací mši svaté s kardinálem Pellem pod širým nebem u přístavu Barangaroo. Následující tři dny každé dopoledne strávili na Australské katolické univerzitě. Bylo to místo určeno pro katecheze v češtině. Kromě katechezí našich otců biskupů Jiřího a Pavla tady slavili společně mše svaté. Odpoledne si potom vybírali z pestré nabídky různých přednášek, workshopů, apod. Ve čtvrtek 17. 7. opět na Barangaroo přivítali Svatého otce Benedikta XVI., který připlul lodí. V pátek 18. 7. byla velmi působivě ztvárněna Křížová cesta, která probíhala prakticky po celém městě.

V sobotu 19. 7. zrána se vydali na pouť na dostihovou dráhu Randwick, kde se účastnili vrcholu celého setkání – setkání s papežem při večerní vigilii a při závěrečné mši svaté. Při večerní vigilii zazněla různá svědectví o Duchu Svatém. O Duchu Svatém - daru moudrosti mluvila také Marie Štěpánová z Červeného Kostelce (královéhradecká diecéze). I přesto, že na jižní polokouli je zima a celou dobu byly denní teploty kolem 10 – 15°C, přespávali poutníci tu noc pod širým nebem. V neděli 20. 7. 2008, během závěrečné mše svaté, kdy papež uděloval biřmování 24 kandidátům, byl biřmován také český zástupce Václav Rylko z Třanovic (ostravsko-opavská diecéze). Vyhlášením místa dalšího WYD ve španělském Madridu WYD Sydney 2008 skončil, ale neskončil pro české poutníky, kteří ještě pár dnů v Sydney zůstali.

Většina se odstěhovala na stadion v Olympic Parku, kde v roce 2000 probíhaly olympijské hry. Během těchto dnů jsme se po okolí Sydney, a to v Blue Mountains (Modré Hory) a druhý den v Royal National Parku (Národním Parku). Společný program zakončila česká skupina poutníků mší svatou ve farnosti Stratfield, které se účastnili český velvyslanec, konzul, místní farníci, čeští krajané a pomocníci, kteří byli před setkáním i během něj české skupině nápomocni. V dalších dnech poutníci postupně odlétali zpět do ČR.