Vznik

Asociace křesťanských spolků mládeže, z. s. (dále jen AKSM) vznikla 29. prosince 1997. Jde 
o dobrovolné seskupení spolků dětí a mládeže, které ve své činnosti zohledňují křesťanské principy a zásady.

V současnosti jsou členy asociace spolky Anima Iuventutis z. s., Brána, z. s., Spolek MOST České Budějovice, Sdružení Jedlová, z. s., Křižovatka, z. s., Matěj, z. s., Sdružení Petrov, z. s., Spolek Pyramida, Sarkander, z. s.signály.cz, z. s.. Členské spolky AKSM působí ve všech krajích ČR a mají v roce 2019 celkem 6 173 členy. AKSM je zakládajícím členem České rady dětí a mládeže.

Zaměření

Samotná AKSM se zaměřuje na organizaci velkých - celostátních a mezinárodních - setkání mládeže, která připravuje ve spolupráci se všemi svými členskými spolky a Sekcí pro mládež České biskupské konference, dále na vzdělávání vedoucích, animátorů a dobrovolníků. AKSM je držitelem akreditace MŠMT ke školení hlavních vedoucích dětských táborů a akreditace MVČR vysílající organizaci v oblasti dlouhodobé dobrovolnické služby.

Činnost

Charakter činnosti jednotlivých členů asociace se různí, je však zaměřen většinou na neorganizovanou mládež, se snahou o účelné a společensky žádoucí využití volného času, na výchovu a formaci dobrovolných spolupracovníků - animátorů a na vysílání dobrovolníků, ochotných věnovat rok svého života dobrovolnické službě v oblasti volného času dětí a mládeže. AKSM je od roku 2004 držitelkou akreditace Ministerstva vnitra ČR vysílající organizace v oblasti dobrovolnické služby.

AKSM získala také akreditaci MŠMT na školení hlavních vedoucích dětských letních táborů.

AKSM ve spolupráci se Sekcí pro mládež České biskupské konference pořádá několik studijních týdnů pro mladé pracovníky s dětmi a mládeží, tzv. Studijně-formační kurs, kde probíhají různé přednášky a semináře na témata týkající se výchovy dětí a mládeže. Projekt je zaměřen na formaci mladých tak, aby nebyli pouze dobrými organizátory či vedoucími, ale především skutečnými osobnostmi.

Plánované velké akce:
2021 Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové
2022 Světový den mládeže v Lisabonu

V roce 2019 V roce 2019 AKSM organizovala účast naší mládeže na Světovém dni mládeže v Panamě. A od 13. - 18. srpna 2019 Celostátní setkání animátorů v Chotěboři.

V roce 2017 AKSM zorganizovala Celostátní setkání mládeže v Olomouci za účasti více než 6 500 mladých lidí. Předcházelo mu Celostátní fórum mládeže 23. - 26. února v Olomouci.

V roce 2016 organizovala AKSM účast české mládeže na Světovém dni mládeže v polském Krakově ve dnech 25. – 31. července, včetně od 20. července tzv. Dnů v diecézi, kterých se zúčastnila naše mládež v různých polských diecézích.

AKSM byla spolupořadatelem Evropského setkání mládeže Taizé, které se uskutečnilo 29. prosince 2014 až 2. ledna 2015 v Praze s počtem téměř 33 tisíc účastníků.

Přehled všech akcí – viz Akce pro mládež, Informace o zpracování osobních údajů


Děkujeme za podporu Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvu vnitra, Ministerstvu kultury a mnohým dalším sponzorům.

Kontakt

Thákurova 676/3, 160 00 Praha 6

tel.: 220 181 739, fax: 224 310 144

IČ: 67775861

elektronická pošta: 

kancelar@aksm.cz

číslo účtu: 2900864161/2010 (FioBanka)

ID datové schránky: sntuynw