Členy s nejrozsáhlejším spektrem činnosti jsou spolky Sdružení Petrov, z.s. a Sarkander, z.s., které mají své pobočky na celém území Moravy a Slezska; rozsáhlou činnost mají i ostatní členské spolky. Jádro činnosti zmíněných subjektů tvoří pravidelné setkávání dětí a mládeže v kroužcích a společenstvích pod vedením zkušených vedoucích. V těchto společenstvích se realizuje tvořivá činnost mládeže, probíhá vzdělávání mladých lidí, pořádají se výlety i delší prázdninové akce. Dětských táborů pořádaných členy asociace se zúčastňuje cca 5000 dětí, pravidelnou činností v kroužcích se zabývá kolem 4000 mladých. Jednorázových akcí většího významu (ty jsou pořádány jednotlivými spolky většinou jednou ročně) se zúčastňuje celkem asi 7000 mladých lidí.

Spolky Brána, z. s., Sdružení Jedlová, z. s., Křižovatka, z. s., Sarkander, z. s., Sdružení Petrov, z. s. a Spolek MOST - České Budějovice vlastní objekty, kde žijí stálé týmy mladých lidí, kteří jsou připraveni v kteroukoliv dobu přijmout příchozí. Týmy v těchto domech neposkytují mládeži jen ubytování, ale zajišťují pro zájemce i kompletní program využití volného času s duchovním zaměřením. Jsou také často záchytným bodem pro mladé lidi v krizových situacích.

Pobytů ve zmíněných centrech, která se nacházejí uprostřed nádherné přírody (Jizerské hory, Orlické hory, Hostýnské vrchy, Českomoravská vysočina), využívá v průběhu roku celkem asi 10 000 mladých lidí, z nichž většina není ve spolcích - členech asociace - organizována.

Seznam členských spolků a kontaktů na ně – viz Rada ASKM

Jednotlivé členské spolky