AKSM, z. s. - na úvodní stránku


ActIv8 - Velehrad

Ve dnech 18.-20.7.2008 se na Velehradě uskutečnilo mezinárodní setkání české a slovenské mládeže, zvané ActIv8. Setkání probíhalo paralelně se Světovým dnem mládeže (SDM) v Sydney (15.-20.7.), kde se setkaly statisíce mladých lidí v různých zemích celého světa. Mládež na Velehradě se účastnila například koncertů, diskusních přednášek a bohoslužeb.

 · Zatímco SDM v Sydney se účastnilo 220 mladých lidí z celé České republiky, sobotního bdění na ActIv8 se zúčastnilo 7.200 mladých z různých koutů České republiky a Slovenska.

 · Mládež na Velehradě se propojila se Světovým dnem mládeže v Sydney prostřednictvím sestřihu ze sobotní vigilie a přímého přenosu z nedělní ranní mše svaté s papežem Benediktem XVI.

 · Na setkání přijali pozvání také delegáti z Polska a Maďarska.

 · Součástí ActIv8 byl také Benefiční koncert pro Ukrajinu v páteční večer. Ten se uskutečnil ve spolupráci se Střediskem humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské. Během koncertu účastníci setkání darovali přes 170.000 Kč. Peníze půjdou na konkrétní projekty. P. Peter Krenický, který na Ukrajině působí jako misionář, by rád podpořil adopci dětí, dětské tábory, Dům pokojného stáří nebo pečovatelskou službu. Sbírka bude pokračovat celý rok, a to prostřednictvím dárcovských sms a přispěním na zřízený účet.

 · Po celou dobu setkání mladí lidé ve velkém množství využívali příležitost k duchovním rozhovorům, ke svátosti smíření a k tiché adoraci.

 · Program setkání mládeže na Velehradě vyvrcholil jitřní slavnostní mší svatou, která následovala těsně po přímém přenosu ze Sydney, tedy ve 4.00 hodiny ráno. V závěru bohoslužby mladí lidé dostali jako dárek klíčenku s pouzdrem, ve kterém byl smotaný svitek s textem motta SDM.

 · O nedělní snídani mladých lidí se postaraly desítky domácností na Velehradě i v jeho okolí (uherskohradišťský děkanát), které napekly asi 400 kg koláčů a buchet.

 · Poutní místo Velehrad bylo vybráno s ohledem na dostupnost a bohatou poutní tradici České republiky i Slovenska.

 · Setkání se uskutečnilo s podporou Visegrádské čtyřky, Ministerstva kultury, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Zlínského kraje.

 · Pozvání na ActIv8 přijala řada českých, moravských a slovenských biskupů, mezi nimi například olomoucký arcibiskup Jan Graubner, plzeňský biskup František Radkovský, pražský biskup Karel Herbst, řeckokatolický apoštolský exarcha Ladislav Hučko, slovenský spišský biskup Štefan Sečka, slovenský trnavský arcibiskup Ján Sokol a bratislavský eparcha Peter Rusnák.

 · Setkání se zúčastnil také Dr.h.c. Ing. Ján Figeľ, komisař EÚ pro vzdělávání, odbornou přípravu, kulturu a vícejazyčnost a Vojtěch Jurčík, náměstek hejtmana Zlínského kraje.