Nechceš i Ty věnovat rok svého života práci pro druhé?

V tom případě nám napiš na aksm@signaly.cz nebo mladez@cirkev.cz

Jak probíhala dobrovolnická služba AKSM

Krok za krokem, rok za rokem

 

AKSM začala s dobrovolnickou službou (dále jen DS), zaměřenou na volnočasové aktivity pro děti a mládež, od roku 2001. Vyhledávala mladé lidi ochotné věnovat rok nebo i kratší dobu svého života službě druhým. Dobrovolníci nastupují po přípravě na roční nebo několikaměsíční službu. Příprava probíhá většinou formou víkendových kursů a vrcholí měsíčním prázdninovým kursem v některém ze zařízení pro mládež členských sdružení AKSM (Archa Rajnochovice, Křižovatka, Jedlová).

Dobrovolníci se starají především o děti a mládež v jejich volném čase, a to formou zájmových kroužků (sportovních, hudebním, počítačovém, tábornickém, … - podle schopností jednotlivých dobrovolníků) a nízkoprahových programů - her, kterých se zúčastňují i děti „z ulice“. Dobrovolníci organizují také výlety a víkendové a prázdninové pobyty, dále pracují podle specifických podmínek jednotlivých míst: v Zátoru vedli i zájmové kroužky ve škole, v Zátoru a Jablonném navštěvovali také staré lidi, kterým podle jejich potřeb i vypomáhali v domácnosti.

Průběh DS rok po roce

Ve školním roce 2005-2006 pracovali dobrovolníci na třech místech: v Zátoru u Krnova, Jablonné n. Orlicí a v Ústí n. Labem, od září 2006 se dobrovolnická služba z Ústí nad Labem přesunula do Roudnice na Labem.

Pro rok 2007 jsme od Ministerstva vnitra nedostali dotaci na DS, proto jsme byli nuceni od nového školního roku DS výrazně omezit. Od září 2007 tedy pokračovali dobrovolníci jen v Roudnici nad Labem. Odtud byl v létě roku 2008 farář přeložen na jiné místo, kde už pro dobrovolnickou službu nebyly vhodné podmínky.

Od září pak pracoval už jen 1 dobrovolník v Zátoru. Pokračoval tam v aktivitách, které dělali na tomto místě jeho předchůdci. Svoji činnost zde ukončil koncem února 2009. Několik měsíců pak DS stagnovala. Při přípravě dalších dobrovolníků se totiž ukázalo, že z přihlášených někteří nejsou vhodní pro daný typ dobrovolnické služby, jedna zájemkyně se dostala na vysokou školu a od záměru jít na dobrovolnickou službu ustoupila, další se zase ukázala být tak schopnou, že ji obratem zaměstnalo centrum pro mládež.

Od října 2009 nastoupila na půlroční dobrovolnickou službu jedna dobrovolnice v Plzni. Náplní její práce byla péče o děti a mládež v jejich volném čase, konkrétně spolupráce na přípravě akcí pro mládež, víkendové a prázdninové aktivity děti a mládež, dojíždění za jednotlivými společenstvími mladých v diecézi a pomoc v kanceláři diecézního centra pro mládež.

V roce 2010 od září nastoupili dva dobrovolníci na roční dobrovolnickou službu do Nové Hradečné. Volnočasové aktivity pro děti a mládež organizovali zde a v dalších okolních vesnicích.

Od dubna 2011 začala dobrovolnická služba v Arcidiecézním centru pro mládež v Praze - Kunraticích, kde pracovala od dubna jedna dobrovolnice, od podzimu pak dva dobrovolníci.

V průběhu roku 2012 pracovali v ADCM v Praze - Kunraticích 3 dobrovolníci, od září pak nastoupil jeden dobrovolník do občanského sdružení dětí a mládeže Sarkander (místo výkonu dobrovolnické služby byla fara v Rajnochovicích).

2013- DS pokračovala na stejných místech jako v roce 2012, od května do září k nim přibyla fara ve Velké Bystřici, kde pracoval na 5 měsíců jeden dobrovolník.

2014- v Nazaretě v Praze pracují dva dobrovolníci, v centru mládeže Křižovatka v Jizerských horách jeden dobrovolník. Od září začali pracovat tři dobrovolníci v Hati na Hlučínsku.

V roce 2015 pokračovala v DS v ADCM v Praze - Kunraticích jedna dobrovolnice, v září ji nahradil další dobrovolník, jehož bratr již zde na DS působil.

Ke konci prázdnin skončili DS dobrovolníci v Hati. DS zde měla za účel mimo jiné animovat, aktivizovat či vychovat místní mládež, aby po ukončení DS v aktivitách pokračovala. To se opravdu podařilo.

Ve spolku Křižovatka v Příchovicích v Jizerských horách pokračoval v DS v tzv. interdiecézním centru pro mládež jeden dobrovolník, který na DS nastoupil od září 2014. Svoji službu skončil koncem srpna 2015. Dobrovolník se zapojil do práce místního týmu, zajišťujícího programy pro mládež a zázemí při přijetí mladých lidí. Do tohoto centra pro mládež přijíždějí mladí lidé, popř. i děti z celé republiky. Toto zařízení je koncipováno jako nízkoprahové. Od 1. září nastoupil nový dobrovolník. Ten však z osobních důvodů DS po dvou měsících ukončil. DS zde byla zatím přerušena či skončena.

Od října 2015 začala DS na faře ve Velké Bystřici u Olomouce, se kterou zde byla učiněna dobrá zkušenost už v roce 2013. Nastoupil zde dobrovolník, který se nedostal na vysokou školu. Dojíždí z vedlejší vesnice, stará se o aktivity pro děti a mládež, s nimiž má velké zkušenosti ze skautské organizace, jíž je členem.

V roce 2016 pokračovala DS v ADCM v Praze – Kunraticích a ve Velké Bystřici.

V roce 2017 pracovali dobrovolníci na třech místech: v Praze 4 – Kunraticích, v Rajnochovicích a v Příchovicích.

V roce 2018 AKSM znovu získala na 4 roky akreditaci na dlouhodobou DS.

V roce 2019 od září nastoupily 2 dobrovolnice do Jeníkova u Teplic a přilehlých obcí.
Dvě dobrovolnice vyslané AKSM se zde v rámci své roční DS starají o volnočasové aktivity pro děti a mládež z Jeníkova a okolí (Lahošť, Duchcov, Oldřichov). Vzhledem k podmínkám, ve kterých děti žijí, se dobrovolnice nestarají jen o smysluplné využití volného času dětí, ale také s některými píší odpoledne úkoly, doučují je a poskytují jim zázemí, které doma nemají (některým včetně stravy). 
Dobrovolnice dále organizují několik turnusů letních táborů či chaloupek a dále týdenní tábory o jarních a několikadenní výjezdy o podzimních prázdninách.