AKSM, z. s. - na úvodní stránku


Od 13. – 18. srpna ve Žďáře nad Sázavou proběhlo 3. celostátní setkání mládeže, které organizovala Asociace křesťanských sdružení mládeže, o. s. a Sekce pro mládež České biskupské konference.

Naše setkání navazovalo na 17. světové setkání mládeže se Svatým otcem v kanadském Torontu. To se uskutečnilo koncem července, ale z finančních důvodů se jej mohlo zúčastnit z České republiky jen 130 mladých. S celosvětovým setkáním nás ve Žďáře spojoval mimo jiné kříž světových dnů mládeže, který daroval v roce 1984 Svatý otec mládeži. Od té doby tento kříž putuje po celém světě. Koncem července stál na hlavním pódiu v Torontu, v srpnu jsme ho přivítali v České republice a doprovázel nás během celého setkání.

Motto obou setkání znělo: "Vy jste sůl země, vy jste světlo světa."

Celé setkání se připravovalo více jak rok, hlavní přípravný týden však proběhl od 7. - 13. srpna, kterého se zúčastnilo kolem 400 dobrovolníků, rozdělených do 25 pracovních skupin.

Velkým přínosem byla účast 70 vojáků, kteří pomáhali při hlídání hlavního pódia a centrální školy i při samotné organizaci, ale také se účastnili programu jako ostatní.

Na začátku samotného setkání nás zastihly velké přívaly vody, takže někteří účastníci měli problémy vůbec na setkání dojet. Louku, na které stálo hlavní pódium, a přilehlý vojenský tábor zalila voda (vojáci museli být - jako jediní z účastníků - kvůli velké vodě evakuováni).

První dva dny probíhal společný program paralelně na dvou náhradních místech. Mezitím vojáci se stavbaři rychle postavili nové pódium na hřišti vedle zimního stadionu, kde setkání od čtvrtka pokračovalo.

Program byl pestrý, vybral si asi každý: přednášky na nejrůznější témata, koncerty a divadla, sport či manuální práce v tvořivých dílnách, ale také možnost modlitby (mimo jiné i celodenní adorace v kostele), návštěvy v domovech důchodců či brigády. Z těchto nabídek jsou patrné tři hlavní roviny setkání, a to duchovní, vzdělávací a kulturně-sportovně-pracovní.

Během setkání nás také navštívila většina českých a moravských biskupů, se kterými se mladí mohli setkat nejen při besedách nebo přednáškách, ale měli možnost s nimi mluvit osobně třeba na ulici nebo také ve frontě na oběd.

Pozvali jsme také mládež z okolních zemí, s nimiž většinou máme už několik let družební kontakty, a tak s námi ve Žďáře byli Poláci, Slováci, Bělorusi, Italové, skauti ze Slovinska a rumunští Češi.

Byli jsme sami překvapeni, jak jsou naši mladí lidé solidární: sbírka na podporu pěstounských rodin v rámci páteční mše svaté vynesla přes 112 tisíc korun. Během přednášky Tomáše Řeháka pak mladí dali dohromady 13 tisíc korun na počítač pro tělesně postiženého chlapce. Při závěrečné mši svaté v neděli proběhla sbírka na pomoc postiženým povodněmi s výnosem neuvěřitelných 240 050 Kč!

Mnozí z mladých uposlechli výzev biskupů a po setkání vyjeli pomoci postiženým vlastníma rukama.

Oficiální stránky setkání: www.volny.cz/zdar2002
Další informace také na: SiGNÁLY.cz